| Introduksjon | | Litt historie | | Dressurhesten | | Rytteren | | Øvelsene | Utstyret | Hesten, et levende dyr! |

| Bakdelsvending |


Bakdelsvending er en 180 graders vending i skritt. Hesten er stillet i bevegelsesretningen og tramper rundt i en halvsirkel med det indre bakbeinet som sentrum. Det indre bakbeinet skal trampe opp og ned i så å si i samme hovspor. Det ytre bakbeinet tramper inn og under hestens mage, og senker dermed hoften noe for hvert steg. Frambeina skal vise en større sirkel, og vil krysses ved at utvendig frambein settes foran innvendige frambeinet. Dette er den høyeste samling av hesten som kan gjøres i skritt. Det er en vanskelig øvelse både for hest og rytter. Den krever at rytteren forstår og kan koordinere sine hjelpere. Samtidig er det en øvelses som for hestens del krever styrke og balanse, men også evne til å stokke sine egne bein. Den utføres framfor alt i samlet skritt, men bakdelsvending kan også utføres fra mellomskritt. Øvelsen utføres alltid direkte fra skritt uten forutgående holdt. Tempoet og rytmen gjennom er bakdelsvending skal være den samme som i det foregående skrittet.

Pirouette er en bakdelsvending i galopp. Dette er omtalt under Pirouette. Bakdelsvending kan ikke utføres i trav, men en slags vending kan utføres i piaffe. Dette kalles ofte Piaffepiruett.

Hvorfor gjør vi det?

Bakdelsvending framfor alt en samlende øvelse, som hjelper til å styrke og strekke bakparten. Den brukes sammen med versade, traver og renvers for å kontroller og øke samlingen av hesten.

I en bakdelsvending må hesten tråkke inn under seg med det ytre bakbeinet. For å få til dette må hesten senke hoften på utvendig side. Dette gjør at den samtidig må bære sin egen vekt annerledes. Bakdelsvendingen er en styrkende øvelse for bakbeina, og hjelper til å løsgjøre. Det er innvending bak som må jobbe og dermed styrkes mest.

Dette er høy grad av samling og krevende for hesten. Om bakdelsvendingen utføres helt sentret er den for krevende for mange hester. Det er derfor tillat å la hesten trå noe fram med indre bakbein i øvelsen.

Dette er forberedelsen til galopp pirouetten.

Før du begynner

Hesten må før du prøver deg på bakdelsvending kunne vise et energisk og rent mellomskritt. Du må kunne ri hesten din rett på en frittstående linje, uten at bakparten faller ut til noe side. Gjennom å ri opp midtlinjen mot et speil eller medhjelper kan du kontrollere hvor rett hesten går under deg. Du skal også kunne bøye hesten i halsen, men fortsette å ri rett fram med kroppen.

Det er en fordel at du og hesten mestrer versade før dere gir dere ut på en bakdelsvending. Selv om versade er en øvelse som kommer inn i dressurprogrammene senere enn bakdelsvending, er dette en øvelse som kan påbegynnes før bakdelsvendingen. Versaden kan da med fordel ris på fire spor i en mer åpen form enn vanlig. Det du er ute etter er at hesten forstår kombinasjonen av dine hjelpere og klarer å senke hoften ned og sette bakbeinet inn under seg. Like viktig er det at du får prøvet deg på å koordinere dine hjelpere og kjenne på hva som skjer under deg. I en bakdelsvending kan du lett miste framdriften og friheten om du roter til hjelperne og hesten kommer i utakt. I en åpen versade er det letter å fokusere på framdriften samtidig som du koordinere hjelperne og får hesten til å jobbe under deg.

Hvordan?

Still hesten til vendingssiden. Hesten er lett bøyd til vendingssiden, om du skal ri en bakdelsvending til høyre vender du hesten mot høyre. Tenk at du skal ri en versade med liten tverring.

Utvendige tøyle skal støtte hesten skulder. Den skal regulere hestens tempo. Vi sier at denne tøylen virker forholdene. Den utvendige tøylen regulerer stillingen og hindrer at hesten overbøyes. Den hindrer at hesten skyter ut skulderen. Dvs. at den bremser opp hestens utvendig side så den ikke beveger seg for mye framover. En svak halvparade på utvendig side vil be hesten om å bremse seg opp litt og lytte til hva rytteren sier.

Pass på at du klarer å holde denne stillingen gjennom hele vendingen. Det er lett at hesten retter seg ut eller skyter skulderen ut. Men samtidig må du også passe på at du klarer å gi nok frihet på tøylen. Skuldrene har en lenger vei å gå enn bakparten og den må derfor få sin nødvendige frihet.

Innvendig tøyle stiller hesten til høyre, og virker ledene. Dette gir hesten signal om at forparten skal bevege seg i en retning, men hesten skal avvente sjenkelsignalet før den vender.

Innvendige sjenkel forblir ved gjorden og skal holde bakparten på plass i sentrum av vendingen. Den skal forhindre at indre bakbein trår inn i vendingen. Den skal be hesten bøye seg.

Sjenkelen kan flyttes noe bakover om hesten faller inn med bakparten i vendingen. Men den må ikke skyves fram. Dette motvirker frampartens bevegelser og gjør det umulig for hesten å utføre en bakdelsvending

Utvendige sjenkel skal befinne seg vekselvis i normalleie eller en aning tilbaketrukket i forhold til gjorden. Den støtter hesten og hindrer at den flytter seg sidelengs i vendingen. Denne sjenkelen er den fremad drivende sjenkelen og skal hindre at hesten mister tempo i vendingen.

Vekten er mest sentralt for at hesten skal vende korrekt i bakdelsvendingen. De andre hjelperne er vekthjelpernes støttespillere. Vekten skal på innvendige side, dvs. i bevegelsesrettingen. Dette gjør du ved å tråkke godt ned i innvendige stigbøyle og snu hodet og skuldrene noe til bevegelsesrettingen. Pass på at du ikke bøyer i overkroppen. Det vil bare føre til at du legger tyngden på utvendige side.

Vekten skal være på innsiden. Pass på at du ikke knekker i siden eller blir sittende skjevt. Det er lett at du havner på yttersiden pga av den ytre sjenkelens aktive jobb. Samtidig blir mange lett hengende i ytertøylen.

Lær deg å føle hvordan bakbeina beveger seg. Når du trener skal du ikke tenke så mye på å fullføre 180 graders vending, men heller å bibeholde tempoet og rytmen.

Vanlige feil og problemer

Samlet skritt er rundt har rundt 52 steg i minuttet. I en bakdelsvending vil det hos de fleste ekvipasjer, også ryttere på toppnivå, være et noe lavere tempo. Dette kommer hovedsakelig av at en full bakdelsvending blir for vanskelig for ekvipasjen. Det vanlige er at ekvipasjen påbegynner en bakdelsvending med korrekt tempo og rytme, men at den mot slutten mister farten og dermed går ut av en bakdelsvending i noe lavere tempo. Skritt er en klar firetaktig gangart. Ideelt sett skal vært steg være like langt også i bakdelsvendingen. Men i hos mange vil hesten ende opp med en ujevn rytme. Indre bakbein vil bli flyttet raskere opp og ned igjen enn de øvrige beina. Dette vil igjen føre til at utvendig bakbein får et noe lengre intervall enn ved rett skritt.

Vanlig feil er at hesten i det den stilles begynner å vende. For å forhindre dette ender ofte rytteren med vekten på utsiden. For å unngå at hesten begynner å vende i det den stilles må du korrigere med utvendig tøyle og innvendig sjenkel. Samtidig bør du trene på både versade og på å kunne ri rett fram mens hesten er stilt i hals og nakke.

Et annet feil er at hesten beveger seg med diagonal benforflyttning eller passgang. Når hesten beveger seg slik vil den unngå å belaste innvendige bakbein like mye. Hesten unnviker å balansere seg på indre bakbein med like mye tyngde.

Hesten beveger seg i en for stor sirkel. Avhengig av klassene er det større krav til sentrering av bakdelsvendigen. Årsaken til at dette skjer er at hesten kommer for fort inn i bakdelsvendingen, og må ha større plass for å klare å bære seg. Halvparadene må brukes aktivt gjennom all ridning, og fungerer ikke dette vil du få problemer i en bakdelsvending.

Hesten beveger seg til siden med bakparten og kommer ikke sikkelig rundt i vendingen. Rytteren har da mistet kontrollen på skuldrene. Den vender i en slags midt på kroppen vending. Fortsett å trene på versade og å kunne holde den korrekte stillingen i hesten uten å møte motstand eller at hesten stivner og mister rytmen. Dette er utvendige sjenkels oppgave å løse. Men også utvendige tøyle.

Hesten skrur den unnlater å løfte bakbeinet. Den står over med indrebakbein og fortsetter heller skrittsekvensen sin med; hovedproblemet er at rytteren ikke har nok framdrift. Jobb med å skaff ekte framdrift gjennom overganger fra ulike gangarter og tempo.

En vanlig feil er at rytteren prøver å samle bakparten for fort. Prøv heller å ri en mer åpen bakdelsvending. Det er farligere å miste farten og tenk fram enn at hesten ikke sentrerer volten fullstendig.

Mister hesten farten, trår bakover eller til siden ri fram i en versade og understrek at det er tenk fram du vil ha av den. Ikke prøv å tvinge gjennom en bakdelsvendig der hesten trår tilbake.

Avslutningen av bakdelsvendingen går ofte dårlig. Rytteren prøver å rette ut hestens hode eller bøye den omvend før hele øvelsen er ferdig. Husk at det er skuldrene som skal rette ut hesten ikke hodet.

Husk at hesten vil havne innen for linjen når den slutter bakdelsvendingen. Mange korrigerer dette med å ri noen steg i versade på slutten. Ikke gjør det. Ri heller en svak bue inn.

Tenk på

Bakdelsvending og volte: en fin måte å introdusere bakdelsvending på er gjennom en volte. Ri en 10 meters volte. Halveis ute i volten skal du sentrere den mer, som om du rir et 9 tall. Led skulderen til innsiden med tøylene og utvendige kne og undersjenkel. Tenk som om du fremdeles rir en volte bare den er mye mindre nå.

Begynn med å ri en 90 graders vending når du trener bakdelsvending. Dette er viktig for mange grunner. Det er lettere både for deg og hesten. En annen viktig ting er at hesten lærer seg å lytte mer til deg. Den skal ikke alltid 180 grader rundt, og må lytte til deg nå hva du bestemmer. Fokuser på å kunne ri ut av bakdelsvendingen med riktig tempo og rytme.

Når brukes denne øvelsen?

Denne øvelsen kommer først med i LA programmene, og følger senere klassene oppover. Kravet til sentrering øker med klassenes vanskelighetsgrad. En vel utført bakdelsvending er fra dommerens synspunkt et tegn på at hest og rytter kan kommunisere godt. Hesten er i stand til å sette bakbeina inn under både med tanke på styrke og elastisitet. Bakdelsvending krever en høy grad av samling, noe en ekvipasje på LA nivå ikke alltid er i stand til. For å kompensere for manglene evne til å få korrekt samling må rytteren korte opp skrittet til hesten. Uten denne forkortningen vil hesten falle gjennom eller ut av bakdelsvendingen. Dessverre ender dette lett med at den verdifulle framdriften mistes. Det kan i sin tid føre til at hesten mister skrittets frihet og kvalitet. En versade er en samlende øvelse som i større grad passer for disse ekvipasjene.

Galopp piruette

...........................

Kuerzkehrt\ vendig på bakparten i trav

................

 


Banens rideveier
Ridebanens bokstaver
| Arbeid på rette spor |
Holdt
Rygging
| Arbeid på bøyde spor |
Volter
Serpentiner
Spiralvolter
Åttetall
Perlekjede
| Gangartene og gangartsøvelser
Skritt
Trav
Galopp
Piruette
Passage
Piaff
Overganger mellom gangartene
| Vendinger og sideøvelser |
Forpartsvending
Bakdelsvending
Sjenkelvikning
Versade
Travers
Follow @DressurWeb