| Introduksjon | | Litt historie | | Dressurhesten | | Rytteren | | Øvelsene | Utstyret | Hesten, et levende dyr! |

| Dressurens historie | Sist oppdatert 16.10 17

Det er ikke bare av historisk interesse at jeg har tatt med historien til dressuren og ridningen. Jeg synes også at gjennom å lære om historien og hvordan hesten har vært brukt gjennom tidene forstår jeg også mer om hvorfor vi trener den som vi gjør i dag. Synet på hvordan hesten skulle trenes og hvorfor har vært forskjellig. I løpet av 1800- tallet ble den tyske og franske ridestilen forskjellige. Den tyske rideskolen holdt fast på den militære og punktlige ridestilen, mens i Frankrike ble ridningen brukt til framvisning og underholdning.

Foto: Anne Isis Waal

Foto: Anne Isis Waal

Forskjellene dette skapte ser vi fremdeles i dagens dressur, selv om den ikke lengre er så tydelig.

På disse sidene vil du også finne informasjon om hesten i Norge, herunder blandt annet brannhesten og de ulike rasene.

Foto: Anne Isis Waal

Foto: Anne Isis Waal

Introduksjon

| Verden |


før 400 f.kr

400 f.kr - 600 e.kr

600 - 1400 tallet

1400 - 1600 tallet

1700 - 1800 tallet

1900 - tallet

2000 og fram til idag
| Norge |

Trikkehesten

Brannhesten

Politihesten

De norske hesterasene

Islandshesten i Norge

Follow @DressurWeb