| Introduksjon | | Litt historie | | Dressurhesten | | Rytteren | | Øvelsene | Utstyret | Hesten, et levende dyr! |

| Holdt |

En vanskelig og forsømt øvelse er holdt. Det å stoppe en hest på en fin og balansert måte er vanskeligere enn mange tror. Et godt hold er ikke bare det å stoppe hesten, men en øvelse som krever balanse og styrke fra hesten. Hesten skal stå med vekten fordelt på alle fire bena. Holdt skal være firkantet, dvs. at hesten står med loddrett stilte forben og med bakbenene omtrent loddrett under hofteleddene. Vekten skal være likt fordelt på alle fire ben. Hvert ben skal stå under hesten på en sånn måte at det kan dannes en firkant ved å trekke en strek fra hov til hov. Hesten skal være til bittet med halsen og nakken i korrekt reisning. Dette skal tilpasses hestens utdannelse, men nesen skal alltid være foran loddlinjen. Loddlinjen måles gjennom øyet.

holdt
For at et holdt skal bli vellykket må hesten ha god framdrift og bevege seg framover og jobbe bakfra. Rytteren må ri inn i holdt og være rett og balansert hele tiden. Holdt er ikke det motsatte av framdrift eller slutt på framdrift. Det er på en måte «stillestående framdrift». Hesten skal se ut som den når som helst er klar for å fortsette fram og som om den tenker fram. Men den skal ikke se ut som om den er klar til å eksplodere framover eller er urolig. Husk alltid på at holdt som en øvelse er ikke ferdig før hesten er satt i bevegelse igjen. Dvs. om du skal ri fram i trav etter holdt er øvelsen først ferdig når hesten traver aktivt fram etter selve holdtet.


Slik rir du holdt

holdt
Som ved alle overganger er det viktig å forberede holdt med halvparader. Stiv deg litt opp i ryggen og sitt litt tyngre. Stram magemusklene dine samtidig som du retter deg mer opp. Du vil da bremse bekkenbevegelsene dine, noe som vil påvirke hesten. Selv om du fortsatt har en fri og bevegelig hånd vil denne oppstrammingen av rygg og mage gjøre at du tar litt kraftigere i hestens munn. Hestens hals bevegelse blir stoppet, samtidig som du bremser hestens ryggbevegelser med bekkenet. Dette skal være minimalt og skal bare vare et kort sekund hos en veltrent hest. Det er et hint om at noe skjer og at hesten må lytte på neste signal. Hesten skal ikke miste framdriften, men øke oppmerksomheten til deg.
Like etter denne forholdningen skal du gjøre holdt. Nå skal du omgi hesten med hele sjenkelen. Rett deg igjen opp i ryggen og stram magen, og forbli der. Dette vil be hesten om å stoppe. Sjenkelen skal ligge tett inntil hesten til den har stoppet. Sjenkelen forteller hesten at den skal behold framdriften og bakbensaktiviteten helt inn i holdt. Det er avgjørende at du rir med jevne og like hjelpere inn i holdt. Om hesten for eksempel alltid er skjev mot høyre kan det være for at du tar for hardt i høyre tøyle. Kanskje du er sterkere i denne siden og tar ubevist mer tak. I det hesten har stoppet opp er det viktig å lette i hånden og sjenklene. Ellers vil hesten prøve å rygge eller bli urolig i holdtet. Den skal få umiddelbar respons på at den nå har gjort rett. Men samtidig må du ikke gi for mye etter. Om kontakten er for slapp vil hesten trå framover i holdet eller begynner fram igjen. Den skal hele tiden stå til tøylen. Et godt holdt bør være helt rolig. Hesten skal ikke bevege seg, ei heller titte opp eller til siden. Du bør kunne telle sakte til minimum 6 før hesten settes i gang igjen.


Når hesten står oppstilt kan du prøve å kjenne etter hvordan den står. Prøv å kjenne etter om hoften din er rett. Føles det som og den ene siden er lavere ned enn den andre har hesten antageligvis denne sidens bakben noe lengre bak. Om du har et speil eller noen som kan hjelpe deg bør du trene på å kjenne hvordan hesten står under deg. Kjenn først etter hvordan du tror bena står under deg, og kontroller mot speilet eller hjelperen din. Pass på å ikke lene deg fram eller reise deg i salen for å se hestens stilling. Dette vil endre din vekt i salen og hesten vil flytte på seg.


Framridning fra holdt


Det er lettere å ri ut av et korrekt holdt. I dressurkonkurranser ser dommeren på om du klarer å ri rett fram eller om linjen din bli vinglete. Et tips er å ri litt mer fram enn ved vanlig arbeidstrav. Det er da lettere å holde hesten rett og på linjen mot sporet og linjen ser bedre ut. Hesten skal gå fram med en gang uten å nøle. Skal du ri fram i trav skal den gå direkte fram i trav uten mellomsteg i skritt. Om hesten ikke reagerer med gang må bruke kraftigere sjenkel eller en pisk til å vekke den. Det er ikke snakk om å slå hesten men pirke den lett på rumpen så den våkner opp og lytter til sjenkelen din.


Noen tips på i treningssammenheng


Lag en midtlinje av bommer eller andre markører. Ri ned linjen og gjør holdt på bestemte punkter. Det er best om du velger flere ulike punkt for holdet så hesten ikke forventer at holdt kommer. Ri også gjennom midtlinjen noen ganger uten å gjøre holdt.


Ved innlæring av holdt hos unghester er det i første omgang det å stå stille som er viktig. Det er først senere at hesten skal stå korrekt og i form. Holdt innlæres gjerne fra bakken. Hesten skal lære seg stemmekommando for å stå stille og kunne kontrolleres i all håndtering. Stemmekommandoen kan videreføres til ridningen.


Tren også på å stå stille ved alt annet arbeid. Vær konsekvent på at hesten skal stå stille når du går på den eller har bedt den om det. For eksempel når du stiller stig bøylene eller venter på noe. Dette gjelder i full grad også under alt stell og håndtering av hesten.


Feil i holdet


Det er sjelden vellykket å prøve å rette opp holdtet. I dressurkonkurranser er et urolig holdt verre enn et ikke helt rett holdt. I treningssituasjoner er det derfor bedre å ri fram og prøve på nytt, men tenke på hva som ble feil. Pleier hesten å henge igjen med venstre bakben prøver du heller å ri litt kraftige med venstre sjenkel inn i holdtet eller være mykere i venstre hånd. En annen fare ved å stadig korrigere holdt i trening, er at hesten automatisk velger å gjøre holdt i flere stadier. Den tror at holdt skal være brems+korrigering.


Dykker


Hesten stuper med nesen ned og stopper opp med hodet under loddplan. Dette er som oftest et resultat av for sterk hånd og for svake sjenkler. Husk at et holdt strengt tatt ikke skal foretas med hendene, kun gjennom at din kropp bremser hesten. På den måten skal du bremse hesten bak og fanger opp alt i hånden.


Begge bakbena blir stående langt bak


Den vanligste årsaken til dette er at hånden er for sterk og sjenkelen for svak. Hesten vil gå mot hånden og kjempe for å få frihet i munnen. Den blir gående på framparten.


Slapper av og tro den er ferdig for dagen


Et vanlig problem når holdt er en øvelse som er slurvet med et at hesten i det man stopper tror dagen er over eller den skal slappe av. Hesten skal hele tiden se ut som om den tenker fram og fortsatt arbeid selv om den står stille. Jobb med å ri korte holdt og ri umiddelbart fram i trav eller skritt.


Slår seg av


For sterk hånd eller for svake sjenkler. Hesten protesterer mot hånden og blir urolig. Dette viser at hesten ikke er skikkelig gjennomridd og fram i arbeidet. Fortsett å jobbe med framdrift og en myk kontakt på tøylen.


Skjev


Stiller hesten seg opp skjevt er dette trolig fordi du har innvirket skjevt med dine hjelpere. Samtidig er det viktig å kunne ri hesten rett. Om hesten går skjevt i skritt og trav, er det ingen grunn til å tro at hesten plutselig skal rette seg ut og gjøre holdt rett. Generelt skal du ikke prøve å korrigere holdt når hesten står stille, men heller ri inn i et nytt holdt og prøve å korrigere ridningen inn i holdtet. Skyver hesten venstre bakbein ut til siden skal du prøve å virke sterkere inn med høyre sjenkel og tøyle. Hensikten er da at hesten for å komme i balanse også må trå frem med benet lengst bak, og dermed komme rettere.

Banens rideveier
Ridebanens bokstaver
| Arbeid på rette spor |
Holdt
Rygging
| Arbeid på bøyde spor |
Volter
Serpentiner
Spiralvolter
Åttetall
Perlekjede
| Gangartene og gangartsøvelser
Skritt
Trav
Galopp
Piruette
Passage
Piaff
Overganger mellom gangartene
| Vendinger og sideøvelser |
Forpartsvending
Bakdelsvending
Sjenkelvikning
Versade
Travers
Follow @DressurWeb