| Introduksjon | | Litt historie | | Dressurhesten | | Rytteren | | Øvelsene | Utstyret | Hesten, et levende dyr! |

| Versade |


Rundt det 18. århundre beskrev François Robichon de la Guérinière den øvelsen som vi i dag kjenner som versade. Han har fått æren for å ha designet denne øvelsen. Om det virkelig er han som designet den råder det noe usikkerhet om, men han var i hvert fall en sterk tilhenger av øvelsen og brukte den aktivt i all trening. Målet var å behandle hester som falt over på forparten i volten, og få dem til å sette seg bedre. la Guérinière var også tilhenger av øvelsen utført i galopp for å rette ut hesten og hindre den i gå skjevt. Han sier blant annet om øvelsen dette:

“This exercise has so many benefits that I regard it as the alpha and omega of all exercises for the horse which are intended to develop complete suppleness and perfect agility in all its parts. This is so true that a horse trained according to this principle and spoiled afterwards either in the school or by some ignorant person can be restored to full agility if a horseman puts it for few days back into this exercise.”

Hvor mange spor går en versade på?

Den versaden som rides i konkurranser utføres med 30 vinkel til sporet, i bevegelsesretningen. I den versaden som blir ridd i dressurprogrammene går hesten på to spor. Her vil kun tre bein være synelig sett forfra. I La Guérinières versade gikk hesten med mindre vinkel til sporet enn den versaden som blir ridd i dagens konkurranser. Sett rett forfra vil du da se alle fire beina. Utvendige frambein er plassert mellom bakbeina. Denne versaden går på tre spor. På engelsk skilles det på de to typene av versade. Den som blir ridd på to spor kalles ”shoulder-in” og den på tre spor kalles ”shoulder-fore”. I den spanske rideskolen blir versaden ridd med større vinkel enn den som ris i konkurranser, og hesten havner dermed igjen på tre spor, men denne gangen med innvendige frambein innenfor innvendige bakbein. Dette er svært vanskelig for hesten, og kan i være direkte skadelig. Det er derfor en øvelse som bare skal ris på svært veltrente hester og av kompetente ryttere. Se illustrasjonene for nærmere beskrivelse av de ulike versadene.

Definisjon; hva er versade?

Versade er en frigjørende og samlende øvelse på samme tid. Det er en sidebevegelse, og defineres I Norges Rytterforbunds regler på denne måten:

§ 444 – Vendinger, volter og sideøvelser, 3 d ”Ved versade skal hesten være stilt og bøyd fra bevegelsesretningen. Bakparten skal gå på sporet og fremparten innenfor. Tverringen skal være så stor at inn-vendige bakben trår i eller høyst en hovsbredd utenfor utvendige forbens spor. Hestens indre forben krysser foran det utvendige, innvendige bakben trår innunder kroppen og fremfor det utvendige slik at den innvendige hoften senkes.”

Hesten går altså med bakparten og framparten i ulike ”spor-par”. Øvelsen kan utføres i alle gangarter, men i dressurprogram vises den kun i nedsittende samlet trav. Den blir ridd langs de rette sporene i ridebanen. Hesten er stillet vekk fra bevegelsesretningen. Det innvendige frambeinet beveger seg forbi og krysser foran det utvendige frambeinet. Det innvendige bakbeinet er ledene i forhold til det utvendige bakbeinet. Hesten vil aldri kryss med bakbeina, og bakbeina går på hvert sitt spor. Ved hvert steg må det innvendige bakbeinet bevege seg inn under hesten kropp, noe som er umulig uten at hesten senker innvendige hofte idé beinet strekker seg inn under hesten.
Hestens bøyning skal, når versaden er korrekt utført, være rundt 30 graders vinkel til bevegelsesretningen.

Hensikten med versade

Versade er en frigjørende og samlende øvelse på samme tid. Det er en ypperlig øvelse for å styrke hesten å få den til å bli rett i kroppen.
Versaden lærer hesten å øke sin selvbærende evne, samtidig som den gjør hestens rygg, ledd og muskler mykere og sterkere. På grunn av den økte aktiviteten i det innvendige bakbeinet, er det ikke bare en løsgjørende øvelse, men også en samlende øvelse.
I denne øvelsen er hesten lett bøyet rundt rytterens innvendige sjenkel. Hesten er stillet vekk fra bevegelsesretningen. Det innvendige frambeinet beveger seg forbi og krysser foran utvendig frambeinet. Det innvendige bakbeinet plasseres inn under magen. Når hesten tramper inn under seg må den senke innvendige hofte. For at hesten skal klare å holde balansen må den i større grad bruke muskler rundt hofteleddet, hasen og koden. Dette krever at hesten jobber bakfra, noe som fører til at hesten kommer til å bære mer av sin tyngde på bakbeina. Dette vil lette på framparten.
Det at vekten skifter fra framparten til bakparten styrker hestens bakpart og ryggen. Dette gjør hesten i stand å i større samling. Hesten vil etter hvert få en rundere form og bli sterkere og mer fleksibel. Økt bæreevne og kontroll på innvendige bakbein er avgjørende for kunne utføre øvelser høyere opp i klassene.

Når er det riktig å begynne med versade?

Selv i tidlig arbeid krever versade samling. Dette er noe en ung og uerfaren hest aldri skal bli bedt om! Når hesten har god basis kunnskaper innlært, beveger seg fram rytmisk og balansert, da kan versade påbegynnes. Før du påbegynner arbeid med versade må hesten være lydig for hjelperne, ha en myk rygg og bevege seg framover for egen maskin. Poenget med versade er å øke trampet i innvendige bakbein, og dette vil ikke skje om hesten ikke er trygg på det grunnleggende arbeidet. Om forutsetningene for en versade ikke er til stede vil øvelsen være meningsløs, eller i verste fall skadelig.

Hvordan?

Ri en versade fra K til E

Ri gjennom hjørnet i arbeidstrav. Når du kommer ut av hjørnepasseringen fortsetter du som om du skulle ri en volte. Idet hesten har begge frambeina innenfor sporet rir du derimot rett fram, men beholder stillingen i hesten. Hesten er nå bøyd rundt din innvendige sjenkel, stillet vekk fra bevegelsesretningen. Sitt med noe mer tyngde på innersiden, men ikke overdriv dette. Det vil få hesten ut av balanse. Innvendige sjenkel ligger i normalleie. Den skal skyve hesten til siden. Om sjenkel faller bakover vil du skyve hesten bakpart til siden, noe som er feil. Utvendige sjenkel ligger like bak gjorden, men ikke for langt bak. Utvendige sjenkel driver hesten fram og støtter opp så bakparten ikke faller ut.

Hva skal du tenke på?

Versade blir vanligvis utført på langsidene med en 30 graders vinkel til veggen i den retningen hesten beveger seg. Men den kan også bli ridd med mindre vinkel. Jo større vinkel, jo tyngre er det for hesten. Ikke begynn for voldsomt, og aldri versade med større vinkel enn 30 ¤. Lær deg å føle bøyningsgraden.

Oppvarming


Hesten skal før du begynner å trene versade være godt oppvarmet i trav og galopp. Jobb med volter, serpentiner og hyppige overganger både mellom gangarter og tempovekslinger. Serpentinene vil øke hestens balanse og mykhet ettersom serpentinen vil kreve at hesten veksler balansen fra den ene innvendig side til den andre innvendige side. Overgangene trenger ikke være på langsidene. Ri overganger i volten. Først fra trav til galopp og tilbake. Senere kan du gjøre overganger fra skritt til galopp. Dette vil få hesten til å legge mer vekt på bakparten og lette seg foran. En god øvelse for å trene og teste om hesten lytter til sjenkelene dine er spiralvolter.

Du vil se i noen bøker og høre fra noen trenere at vekten skal være på hestens utside. I alle tilfeller bør du være konsekvent med hvordan du rir. Ikke ri for mange ulike trenere på en gang om disse underviser etter ulike metoder. Vær selv full klar over hva du gjør med dine hjelpere og hvorfor. Om ikke du forstår det, er det noe håpløst for hesten å skjønne hva du mener.

Vanskelighetsgrad

Pass på at du ikke rir for stor vinkel. Hesten kan ikke klare dette. Ikke krev mer en hesten kan. Beudant, “Ask little, ask often and reward a lot”.
Det letteste er å begynne langs veggen så du har denne som støtte og referanse nå du sjekker hestens vinkel. Det gjør det letter å se om skulder eller bakpart faller ut. I det du runder hjørnet skal hesten ha god støtte kontakt med utvendige tøyle. Hesten skal være bøyet rundt den innvendige sjenkel. Når du rir ut av hjørnet skal den innvendige tøylen lede hesten innover. Utvendige tøyle lar hesten bevege skulderen innover, men skal allikevel holde god støtte så hesten ikke bøyer halsen for mye. Dette er meget viktig. Om hesten får muligheten til å overbøye i halsen vil skulderen falle ut. Når du klarer å utføre øvelsen korrekt langs veggen kan arbeid langs midtlinjen påbegynnes.

Vanlige feil og problem

Rytteren skal legger større vekt på det innvendige setet, men ikke overdrevet. Mange ryttere gjør den feilen at de trekker til seg det innvendige beinet og faller over med vekten på utsiden. Dette gjør det vanskeligere for hesten å utføre den ønskede øvelsen. Om du kollapser i utvendige side eller lener deg mot utsiden og prøver å trekke hesten med deg med vekten vil hesten ikke ha mulighet til å bevege seg korrekt.

Om hesten mister rytmen og framdriften skal hesten tilbake på volte og bli ridd framover til den er aktiv bak. En ny versade skal da gjøres etter en volte eller ved neste hjørne. Som med alle øvelser er dette ikke innlært på 1-2-3. Jobb sterkt med framdriften. Ri et par steg og driv hesten så framover så den forstår at den skal tenke fram.

Hold deg rett i ryggen. Om du kollapser i innsiden vil du prøve å dytte hesten til siden med vekten. Du bruker ikke sjenkelen korrekt. Dette vil bare forvirre hesten.

Hånden! Hold hendene dine på hver sin side av hesten hals. Du oppnår ingen ting med å kryss hånden og tøylen over skuldrene. Innvendige tøyle skal være myk og ettergivende. Gi hesten et hint om at du vil at den skal ha nesen litt i denne retningen. Utvendige tøyle kommer til å ha noe sterkere kontakt, men alltid med mykhet. Det er denne tøylen som bestemmer hestens bøyning og den utvendige skulderens posisjon.

En feil mange gjør er at de isteden for å ri skulderen inn over til siden, så prøver de å trykke bakdelen utover. Tenk at du rir langs sporet og skal gjøre en versade. Skulderen skal innen for sporet, men bakparten fortsette på sporet som tidligere.

Noen hester bøyer kun i nakken og ikke i kroppen. Dette kan jobbes gjennom med arbeid på volter og overganer. Hesten trenger å lytte bedre til rytterens hjelpere. Rytteren må passe på at utvendige tøyle er ettergivende nok samtidig som den gir tilstrekkelig støtte. Og at innvendige bein ikke ligger for langt bak.

Hesten mister framdriften i øvelsen. Pass på at hesten kommer inn i øvelsen med god framdrift. Ri volter og tren på å ha hesten godt framme under deg. Andre grunner til at du mister framdriften kan være at du krever for stor vinkel i forhold til hva du eller hesten er klar for.

Er hesten for høy eller lav i halsen kan dette også bremse den. Jobbe med korrekt holdning.

Du bruker hendene for mye og balanserer deg i hestens munn. Du eller hesten er ute av balanse. Tren på balanse før du fortsetter med versade.

Hesten tipper hodet inn, dvs. den får en skjev panneakse. Du er for sterk i innvendig hånd og for opptatt med den indre siden. Dette bremser innvendige bakbeins korrekte bevegelserog gjør det umulig for hesten å gå korrekt.

Innvendig sjenkel skal være ved gjorden, ikke andre steder! Sjenkelen for langt bak vil føre til at hesten er rett fra manken og til halen. Hesten skal bøyes helt. Sjenkelen bak vil dytte bakparten ut og ikke forparten inn.

De ulike versadene

Shoulder fore

..........................

Shoulder in

..................................

Spansk versade

............................

Versade i galopp; Pilé

Versade kan bli ridd i galopp. Øvelsen krever at du rir med mindre vinkel enn 30 ellers ”sløyfes beina sammen”. Dette er en svært vanskelig øvelse både for hest og rytter. Den må kun bli brukt når arbeid med versade går problem- og feilfritt i skritt og trav. Galoppversade er en meget styrkende øvelse, samtidig som den virker rettstillende/rettmusklene på hesten.

Finnes i klassene

FEIs dressurprogram for 6-åringer 1998 (MB)
FEIs kvalifiserende program for 6-åringer 1999 (MB)
FEIs dressurprogram for 6-åringer 2000 (MB)
MB:0 1991
MB:1 1991
MB:2 1996
MB:3 1995
Prix St. Georges FEI 2000
Prix St. Georges Kort 1995
Intermediaire I FEI 2002
FEIs innledende program for unge ryttere 1993 (og trøsteprogram)
FEIs innledende program for Unge ryttere 1998
FEIs lagprogram for unge ryttere 1998
FEIs individuelle program for Unge ryttere 1998
FEIs lagprogram for ponnier eller juniorer 1993
FEIs individuelle program for ponnier eller juniorer 1993
FEIs lagprogram for juniorer 1997
FEIs individuelle program for juniorer 1997

 


Banens rideveier
Ridebanens bokstaver
| Arbeid på rette spor |
Holdt
Rygging
| Arbeid på bøyde spor |
Volter
Serpentiner
Spiralvolter
Åttetall
Perlekjede
| Gangartene og gangartsøvelser
Skritt
Trav
Galopp
Piruette
Passage
Piaff
Overganger mellom gangartene
| Vendinger og sideøvelser |
Forpartsvending
Bakdelsvending
Sjenkelvikning
Versade
Travers
Follow @DressurWeb